Контакт
ЕСТЕТИЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В ОДНОМУ МАГАЗИНІ
EUR
EUR | €

ТРЕНІНГ З ГОЛКОВОЇ МЕЗОТЕРАПІЇ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГІВ - 1-Й

symbol: SZ_MEZO_IGŁOWA_1
0,00  (0,00 € netto)
вартість доставки від 10,00 €
Продукт наразі недоступний
Запитайте про наявність

ДАТА НАВЧАННЯ 

10/03/2024

ГДАНСЬКУ    

Голков мезотер пія , безсумнівно, є однією з н йпопулярніших процедур в обл сті естетичної медицини. Це ефективне лікув ння, спрямов не н з безпечення шкіри потрібною кількістю ктивних компонентів. Це т кож профіл ктичний з хід здоров'я, т к як з ним слідує явне поліпшення якості шкіри.

Мезотер пія в д ний ч с широко використовується в профіл ктиці ст ріння шкіри, т ких як: профіл ктик зморшок, в'ялості, втр ти ел стичності і сухості, т кож облисіння і вип д ння волосся, т кож при лікув нні розтяжок і рубців.

З стосув ння мезотер пії можн почин ти після 30 років, оскільки шкір молодш і зн ходиться в кр щому ст ні, тому лікув ння з безпечує більш швидкий, ефектний і трив лий ефект. Мезотер пію зволожуючими компонент ми, т кими як гі луронов кислот , можн проводити профіл ктично двом серіями двічі н рік, щоб покр щити зволоження шкіри, зміцнити її т з побігти ст рінню. З ч сом це може ст ти н шим нез мінним риту лом профіл ктичної допомоги, н прикл д, піврічний огляд стом толог у стом толог . облячи це р з н півроку, ми можемо бути впевнені, що шкір н довго з лишиться молодою, отримуючи потрібну кількість зволоження т стимуляції.

Голков мезотер пія – це процедур з широким спектром з стосув ння. Він перешкодж є ст рінню шкіри, з побіг є целюліту, зменшує жирові відкл дення, стимулює волосяні фолікули і вирішує проблему вип діння волосся. Крім того, його рекомендують людям після з стосув ння філерів, ботокс і л зерних процедур, т к як він доповнює і ктивно підтримує їх. Крім дії преп р ту, прокол шкіри вплив є н :

  • поліпшення мікроциркуляції і мет болізму клітин шкіри,
  • стимуляція регенер ції шкіри – з міщення новими клітин ми і стимуляція фібробл стів до вироблення кол гену і ел стину,
  • пригнічення утворення шкідливих вільних р дик лів,
  • утворення нових кровоносних судин.

З вдяки тренінгу, проведеному професіон л ми, уч сник дізн ється більше основної т дет льної інформ ції про голкову мезотер пію.

Н вч ння включ є теоретичну ч стину (близько 3 годин) т розширену пр ктичну ч стину (трив лістю близько 4-5 годин).

Під ч с пр ктичної ч стини уч сники дізн ються m.in:

  • Підготовк робочого місця
  • підбір відповідного коктейлю/компонент під проблему з мовник
  • Техніки пункції
  • Процедури під ч с і після процедури... і б г то іншого.

Щоб взяти уч сть у н вч нні, необхідно з повнити форму з явки т дод ти тов р до кошик .

В рто інвестув ти в себе і свої н вички, дже це інвестиція, як окупиться в м йбутньому.

Відгуків
Доставка і оплата
Запитайте про товар