Szybki Kontakt
PRODUKTY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ W JEDNYM SKLEPIE
Polski
Polski Polski
EnglishEnglish
PLN
PLN | zł

Reklamacje

W przypadku reklamacji Sklep Internetowy www.fillerpharma.com ustosunkuje się do każdego zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia.

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sklep Internetowy www.fillerpharma.com nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

  2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 

Sklep odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.